Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması

Sunny Labirent Robot Yarışması

1.   Amaç

Labirent-Robot yarışmasının amacı, belirlenen başlangıç noktasından başlatılan uygun boyutlardaki otonom labirent çözen robotun, bitiş noktasına kadar labirent içerisinde dağınık halde yerleştirilen QR kodları sırasıyla okuyup (QR1 -> QR2 -> QR3 …) ve labirent içerisine yerleştirilen engelleri aşarak son QR kodunu en kısa sürede okuyup servera göndermesiyle yarışma tamamlanacaktır.

2.   Yarışmanın Formatı

Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır, ilk olarak başvuru yapan adayların yarışmadaki 5. Maddede belirtilen ön eleme şartlarını yerine getirip ön elemeyi geçmeleri gerekmektedir.

Ön elemeyi geçen takımlar yayınlanacak Uygulama Kılavuzu’nda belirtilen şartları taşıyan robotlar ile katılabilecektir. Yarışma günü uyguluma kılavuzunda belirtilen şartlara uymayan robotlar yarışmadan elenecektir.

Labirent-robot kategorisindeki robotların, siyah zemin ve beyaz duvarlardan oluşan pisti başlangıç noktasından başlayarak verilen görevleri tamamlayarak en kısa sürede bitiş noktasına gelmeleri ile yarışmaları tamamlanacaktır. Tüm görevleri tamamlayarak bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşan takım yarışmayı kazanacaktır.

Yarışma, boyutları önceden belirlenen bir labirent içerisinde yapılacaktır. Labirent içerisinde numaralandırılmış ve dağınık halde yerleştirilmiş QR kodlar bulunacaktır.

Yarışan robotlar labirent içerisindeki QR kodları, sıralı(numerik) şekilde okuyarak (Örneğin ilk olarak QR1 okutulmalı, sadece QR1 içerisine yerleştirilmiş kaç adet QR kod okutulacağı bilgisi ve QR1 içerisindeki text bilgisi uygulama kılavuzunda belirtilen adrese kablosuz olarak gönderilmeli daha sonra aynı işlemler QR1 de belirtilen QR Sayısı kadar tekrarlanmalı) ve labirent içerisindeki engelleri aşarak en kısa sürede belirlenen bitiş noktasına ulaşmalıdır.

Yanlış QR kod okutulduğunda(Numerik sıraya uyulmadığında) robotun bunu algılayarak doğru QR koda ulaşması gerekmektedir.(Örneğin yarışma başladığında ilk olarak QR1 algılanmalıdır aksi durumda robotun yanlış QR okuduğunu algılayarak doğru QR’ı (QR1) bulması gerekmektedir.

3.   Yarışmacı Robotların Özellikleri

Robotların detaylı özellikleri yarışma uygulama kılavuzunda net olarak belirtilecektir.

Robot otonom olarak çalışacaktır. Yarışma sürecinde Robota kablosuz erişim veya kablolu kontrol sağlanmayacaktır. Yazılımsal ve/veya donanımsal olarak iptal edilmiş olsa dahi herhangi bir yolla robota uzaktan erişimi sağlayacak dahili veya harici donanımlar (robota kablosuz program yüklenmesini sağlayacak donanımlar dahil) robot üzerinde bulunamaz. Kayıt sırasında, yarışmanın herhangi bir anında ya da dereceye girenler belirlendikten sonra bu maddedeki kurala uymayan robot tespit edildiğinde, dereceye girmiş olsa dahi yarışmadan diskalifiye edilecektir.

Robot üzerinde QR kod okuyacak sistem bulunmalıdır.

Yarışmacı robotlar uygulama kılavuzunda belirlenen boyutların dışında olmayacaktır.

Yarışmacılara sağlanan ekipmanlar dışında robotlarda farklı ekipman kullanmamalıdır.

4.   Yarışma Esasları

 • Yarışmacılara yarışma esnasında mola, bakım veya tamir zamanı verilmez.
 • Yarışmacılar, yarışma esnasında robotlarına ayar, test yapamaz veya program yükleyemez. Uyarılara rağmen yarış esnasında robot üzerinde herhangi bir ayar, test ya da program yapmakta ısrar eden yarışmacı diskalifiye edilir.
 • Robot, yolun üzerinde kalıcı iz bırakamaz veya yola zarar veremez. Hakemlerin, robotun piste zarar verdiğine karar vermesi durumunda robot pistten alınır ve yarışmacı diskalifiye edilir.
 • Ön elemeyi geçen yarışmacıların, uygulama kılavuzunda belirlenen tarihlerde, proje durum raporu, proje görselleri ve yapılan yazılım çalışmalarını uygulama kılavuzunda belirtilen adrese yüklemeleri gerekmektedir.
 • Yarışma gününden önce takımların cihazlarındaki yazılımı (kaynak kodunu) belirtilen adrese yüklemeleri gerekmektedir.

5.   Yarışma Ön Eleme Şartları

 • Detaylı proje planı,
 • Tasarlanacak olan robotun mekanik tasarımı,
 • Kullanacakları sistemin blok diyagramı,
 • İhtiyaç duydukları malzemeler,
 • Kullanmayı planladıkları algoritmalar,
 • UML diyagramlarını,

Yukarıdaki maddeleri içeren bir sunum hazırlanmalı ve uygulama kılavuzunda belirtilen adrese gönderilmelidir.

Yarışma Protokolü

AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE HAYRETTİN ATMACA SAĞLIK, EĞİTİM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ARASINDA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “AĞRI’NIN ZİRVESİNDE TEKNOLOJİ YARIŞMASI” PROTOKOLÜ

Taraflar

Madde 1- Bu protokolün tarafları Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim Ve Teknoloji Geliştirme Vakfı’dır.

 1. a) Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü
  Adres: Fırat Mah. Merkez/ Ağrı
  Telefon: 0472 280 94 00
  b) Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim Ve Teknoloji Geliştirme Vakfı

Adres: Sunny Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. Zafer Mah. 177.Sok. No:2 Esenyurt / İstanbul

Telefon:  0 212 412 12 12

Tanımlar

Madde 2- Bu protokolde geçen:

Kurum                      : Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü
Vakıf                         : Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim Ve Teknoloji Geliştirme Vakfı

Öğrenci                     : Ağrı il ve ilçelerinde bulunan tüm ortaokul ve lise öğrencilerini kapsar.

Okul                         : Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaokul ve liseler

Yarışma Kategorisi : Serbest robotik yarışması

Kardeş Okul             : Ağrı il ve ilçelerinde bulunan tüm ortaokul ve liseleri ifade eder.

Amaç

Madde 3 – Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilere yönelik ‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’ düzenlenerek, öğrencilerin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, teknolojiye ilginin artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Madde 4- Bu protokol Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğinde düzenlenecek olan ‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’ ile ilgili iş birliği faaliyetlerini ve bu iş birliğine ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

Madde 5- Bu protokol, 1739 saylı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

PROTOKOL KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER

Madde 6

 1. Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğinde düzenlenecek ‘Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’ ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 2. Yarışma sonunda ödül töreni için program düzenlemek.

Tarafların yükümlülükleri

Madde 7

Milli Eğitimin Yükümlülükleri

 • Ağrı genelindeki tüm ortaokul ve liselere yarışma duyurusunu yapmak.
 • Vakıf ile beraber yarışma süresince süreci takip etmek ve denetimleri yapmak
 • Ödül töreninin yapılacağı yeri ayarlamak.
 • Ödül töreni için salon tahsisi yapmak.
 • Ödül töreninde sunucu ayarlamak.
 • Yarışma günü Ağrı’da düzenlenecek etkinlik için ilçelerden gelecek öğrencilerin ulaşım, konaklama, yemek gibi ihtiyaçlarının karşılanması.
 • Ağrı MEB web sitesi ile yarışmaya katılacak liselerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yarışma aşamalarını duyurmak.
 • Ağrı ve ilçelerde müsait billboard alanlarında yarışma ilanı paylaşmak.

Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın Yükümlülükleri

 • Yarışma şartlarını hazırlamak.
 • Yarışmaya katılacak öğrencilere malzeme desteği sağlamak. (Yarışmaya katılım öncesi proje hakkında hem yazılı hem de video ile tasarlanan proje hakkında bilgi veren, ön elemeyi geçen okullara gerekli malzemeler için destek verilecektir.)
 • Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül vermek
 • 1.’ye 75.000 (yetmiş beş bin) TL
 • 2.’ye 50.000 (elli bin) TL
 • 3.’ye 25.000 (yirmi beş bin) TL
 • Ödüller, kazanan gruplardaki her bir öğrenciye ve danışman öğretmene eşit olarak bölünecektir.
 • Ödül programını düzenlemek. (Ödül töreninin yapılacağı yerin ve sunucunun ayarlanması haricinde programın oluşturulması)
 • Kurum ile beraber jüri üyelerini belirlemek.

Yarışma süreci ve Özel Şartlar

Madde 8

 • Yarışma süreci protokolün onaylandığı gün başlanacaktır.
 • Proje isimleri ve proje açıklaması, okullar tarafından detaylı bir şekilde 10.02.2023 tarihine kadar kuruma ve vâkıfa gönderilecektir. Gönderilen projeler arasından 22.02.2023 tarihinde ön eleme yapılacaktır.
 • Öğrencilerin yaptığı projeler 20.05.2023 tarihine kadar tamamlanarak Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı’na bildirilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Jürinin değerlendirmesinden sonra dereceye giren projeler 24.05.2023 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır.
 • Yarışmaya katılacak ekipler en fazla 2 farklı okul öğrencilerinin katılımıyla takım oluşturabilir.
 • Takımlar en fazla 4 öğrenciden oluşabilir.
 • Yarışmaya katılan karma eğitime sahip okullarda her ekipte en az 1 kız öğrenci olması zorunludur.

Protokolün süresi

Madde 9- İşbu protokol uygulamaya konulduğu tarihinden, ödül töreninin yapılacağı 24.05.2023 tarihinde kadar yürürlükte kalır. Belirtilen tarihten sonra iş bu protokol kendiliğinden sona erer.

Madde 10- Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar ve ilgili mevzuatında
bulunmayan hükümler, taraflar arasında iyi niyet, karşılıkla anlayış ve uzlaşma kuralları
çerçevesinde çözümlenir.

Protokolde değişiklik ve ilaveler

Madde 11 – Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde taraflarca lüzum görülmesi
halinde esaslar aynı kalmak üzere tarih ve içerikte değişiklikler ve ilaveler yapılabilir.

Diğer Hükümler

Madde 12- Diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Bu protokole göre yapılacak çalışmalarda protokolde belirtilen
  hususlar dışındaki konularda, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
  b) İşbirliği tarafı, protokolde yer alan yükümlülüklerini ve yetkilerini hiçbir ad altında
  başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredilemez.
 2. c) Protokol kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili her türlü iş ve işlemlerin mevzuata
  göre yürütülmesi ve denetlenmesi taraflarca yapılacaktır.

Protokolün feshi

Madde 13- Valilik gerekli görüldüğünde herhangi bir açıklama ve ön bildirim yapmadan protokolü tek tarafı feshetme yetkisine sahiptir.

Yürütme ve Yürürlük

Madde 14– Bu protokol hükümlerini taraflar müştereken yürütür.
Protokol 4 sayfa, 14 maddeden ibaret olup tarafların yetkililerince 2 (iki) nüsha
olarak 22/12/2022 tarihinde imzalanmıştır.

Komisyon Üyeleri

Baki Onur GÜR
Sunny Elektronik A.Ş
Arge Merkezi Teknoloji ve Üretim Genel Müdür

Melike OĞUZ
Sunny Elektronik A.Ş
Pazarlama Direktörü

Erdem Oğuz
Sunny Elektronik A.Ş
Arge Yönetim Ürün Sorumlusu

Ömer Okucu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanı

Şevket Kotan
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS Yöneticisi